Veiklos ataskaitos
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS
2021m.

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį.
2020m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį.
2019m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį.
2018m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį.***
2017m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už 9 mėn.

Finansinės ataskaitos už 6 mėn.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį


***
2016m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 6 mėn.

Finansinės ataskaitos už 1 ketvirtį

Veiklos ataskaita


***
2015m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita


***
2014m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Metinės veiklos ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita


***
2013m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Metinės veiklos ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita