Greitosios medicinos pagalbos paslaugų statistika
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS


VšĮ Kaišiadorių GMPS suteiktų paslaugų 2014 m. ataskaita